GPS hra pre mobilné zariadenia

Cieľ práce

Naprogramovať GPS hru pre viacerých hráčov používajúcich mobilné zariadenie s operačným systémom Android.

O mne

Meno: Jakub Sedláček
Odbor: Aplikovaná informatika
Ročník: 4.
Kontakt: jim.sedlacek@gmail.com

Vedúci

RNDr. Martin Baláž