GPS hra pre mobilné zariadenia

Zoznam zdrojov (prezentácia)

Knihy

Marko Gargenta - Learning Android - O'Reilly Media (2011)

Záverečné práce

Strategická hra s využitím GPS lokácie
Šimon Behúl ; školiteľ Peter Náther (Bratislava: [s.n.], 2015)
NFC geolokačná hra
Kristián Paller ; školiteľ Peter Borovanský (Bratislava: [s.n.], 2013)

Technické manuály (internetové)

Android Developer
Google Maps Android API
Slim Framework v2

Existujúce systémy

Geocaching
Geodashing
Ingress