GPS hra pre mobilné zariadenia

Časový plán

do 31.10.2015 - Vytvorenie webovej stránky.
november - Zozbieranie zdrojov a analýza technológií.
december - Návrh funkcionality a implementácie častí.
január - Implementácia základnej funkcionality.
február - Návrh používateľského rozhrania.
marec - Implementácia väčšiny funkcionality.
apríl - Implementácia všetkých funkcií, testovanie.
apríl - Oprava nájdených chýb.

priebežne - písanie práce