GPS hra pre mobilné zariadenia

Denník

28.2.2016 - Implementácia funkcií pre verifikáciu prihlasovacích údajov z databázy na REST web serveri.
4.3.2016 - Zobrazovanie prihlásených uživateľov na mape (ich GPS polohu)
11.3.2016 - Uchovávanie polohy uživateľov v databáze na webserveri, synchronizácia so zariadením Android.
28.3.2016 - Vytváranie hier uživateľom, ošetrenie proti vytvoreniu bez načítanej polohy.
4.4.2016 - Vyhľadávanie hier v okolí, podľa vzdialenosti medzi hráčom a hosťom. 12.4.2016 - Opravovanie chýb v zobrazovaní vzdialeností. 19.4.2016 - testovanie funkcionalít v teréne, zlepšenie získavania dát polohy zariadenia.